top web building software download

Prodej štěrků


Prodej písku a kameniva

• prodej písků • prodej štěrků
• prodej kačírků • prodej stavebních recyklátů
• prodej písků a štěrků do dětských hřišť a doskočišť

Nabízíme prodej:

  • písků


Písek je směs drobných kamínků různého původu. Jeho hustota je závislá na vlhkosti v něm obsažené a pohybuje se přibližně od 1500 kg/m3 do 1700 kg/m3. Podle velikosti zrn se dělí do frakcí. Hlavní přínos písku je ve stavebnictví.


  • štěrků


Štěrk je uměle vyrobená, nebo přirozená směs menších částí skalnatých hornin. Štěrk se těží v přírodě, a to v lomech (kamenolomech). Získává se roztloukáváním větších kusů kamene, strojním drcením nebo ručním tlučením. Je vhodný pro stavební účely, při výrobě umělých pláží, při opravě silnic, do akvárií nebo také v zahradnictví k úpravě terénu a umělých jezírek. Jedná se o přírodní těžené kamenivo s certifikací (oblázek, kačírek) standardních frakcí do dětských hřišť a doskočišť.


  • kačírků


Kačírek je přírodním kamenivem získáván formou třídění říčního písku, těženého z nánosů v pískovnách. Jsou to oblázky "ohlazené zrna kačírku" o různých velikostech. Kačírek výborně odvádí vodu do nižších vrstev, rychle vysychá a v případě pádu na kačírek, velmi dobře tlumí nárazy. Pro jeho vlastnosti a charakteristiku je vhodný pro dětská hřiště, zákoutí, hrací plochy i zahradní architekturu.


  • stavebních recyklátů
Tyto materiály nabízíme samozřejmě v široké škále frakcí (velikostí).


Tento materiál Vám také doručíme na místo určení.